Wij respecteren uw privacy!

Hieronder vindt u de basisinformatie m.b.t. de verwerking van uw persoonsgegevens. Onze volledige

Privacyverklaring Fondsenwerving’ kan u vinden op onze website www.gaia.be/nl/juridische-kennisgeving.

U kan deze ook eenvoudig bekomen op schriftelijk verzoek.

  1. De verwerkingsverantwoordelijke voor de fondsenwerving isAnimal Disasrer Team (ADT) vzw te Hopstraat 43, 1000 Brussel en ingeschreven bij de KBO onder nummer 0448.077.642.
  2. Wij verwerken persoonsgegevens om u te informeren over onze activiteiten, over wat wij met uw giften doen, voor fondsenwerving en de administratieve afhandeling van giften.
  3. De verwerking van persoonsgegevens voor fondsenwervingscampagnes is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van Animal Distaster Team (ADT) vzw, vermits het voor de financiering van goede doelen nodig is om aan fondsenwerving te doen. Indien u ons een gift doet, worden uw gegevens in onze databank opgeslagen en verwerkt voor de correcte afhandeling van uw gift, op basis van de fiscale wetgeving die ons verplicht giftgegevens en informatie over de donateur te registreren en op basis van ons gerechtvaardigd belang om de gift op correcte wijze te verwerken.
  4. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken indien u ons een gift doet: (a) contactgegevens naam, adres & aanspreektitel) (b) taal en geslacht (c) e-mailadres en geboortedatum (als deze informatie ons vrijwillig bezorgd wordt) (d) telefoonnummer (e) persoonlijke voorkeuren van personen die ons een gift overmaken of interesse tonen in onze activiteiten, (f) voor welke fondsenwervingscampagnes of activiteiten we u aanschrijven, (g) informatie over ontvangen giften (datum, bedrag, rekeningnummer, eventuele domiciliëring); (h) Wij kunnen tevens andere informatie verwerken die u ons spontaan zou bezorgen.
  5. We bewaren persoonsgegevens tot 10 jaar na uw laatste gift of nadat u op een andere wijze actief uw interesse in onze organisatie heeft getoond (vb. door het invullen van het contactformulier of een aankoop op de webshop). Wij gebruiken uw gegevens niet meer nadat u ons laat weten dat u dat niet meer wenst, onder voorbehoud van wat wordt gesteld onder punt 8 in deze privacyverklaring.
  6. Wij doen voor de verwerking van persoonsgegevens beroep op dienstverleners. Uw gegevens worden namens onze organisatie verwerkt door externe partners. Om meer hierover te weten aarzel niet om on te contacteren op donateur@adt-rescue.be. Voor de feitelijke productie van sommige fondsenwervingscampagnes en gadgets wordt beroep gedaan op een leverancier met hoofdzetel in de Verenigde Staten. Met deze leverancier zijn speciale contractuele voorwaarden afgesloten, zoals opgelegd door de Europese Commissie. Een kopie van deze ‘Standard Contractual Clauses (SCC)’ kan worden opgevraagd (zie punt 6 voor contactgegevens). Uw gegevens kunnen tevens doorgegeven worden aan derden wanneer dat nodig is voor de behandeling van uw gift (zoals banken en de fiscale overheid) of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.
  7. Voor sommige fondsenwervingscampagnes gebruiken wij externe bestanden met naam en adresgegevens die ons voor eenmalig gebruik ter beschikking worden gesteld. In dat geval gebruiken we uw persoonsgegevens enkel voor die campagne en worden uw gegevens niet verder door ons verwerkt of opgeslagen in onze database. Wij verkregen uw gegevens a) doordat u reeds een gift heeft gedaan voor een andere non-profit organisatie die eveneens aan fondsenwerving doet voor de behartiging van haar goede doelen en die daarvoor ook gebruik maakt van onze dienstverleners (zie punt 6); b) of via een derde voor eenmalig gebruik voor deze specifieke fondsenwervingscampagne. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de privacy disclaimer.
  8. Indien uw persoonsgegevens na het doen van een gift in onze databank worden verwerkt, kan u deze inkijken, laten verbeteren of verwijderen. U kan zich ook verzetten tegen een verwerking of vragen deze te beperken. Wanneer u gebruik maakt van uw recht van verzet tegen een verwerking, uw recht van vergetelheid of uw recht op gegevenswissing, bewaren we uw gegevens op basis van onze wettelijke verplichting om u toe te laten uw recht uit te oefenen oftewel uw wens om niet meer door onze organisatie gecontacteerd te worden. Verder kan u binnen de wettelijke voorwaarden vragen voor een uittreksel van uw gegevens in onze databank. In dat geval vragen wij u een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart mee te sturen, zodat wij er zeker van zijn dat uw gegevens naar de rechtmatige eigenaar worden gestuurd.
  9. U heeft met betrekking tot de verwerking van uw gegevens eveneens het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, via e-mail aan contact@apd-gba.be of per brief

(Drukpersstraat 35, 1000 Brussel).

Steun het project

We weten nooit wanneer er een ramp zal toeslaan en de noodredding van dieren kan niet worden voorspeld. Maar als het dan zo ver is, moeten we meteen in actie kunnen schieten. Met uw steun kunnen we interventies voorbereiden en ervoor zorgen dat we steeds klaarstaan voor het redden en helpen van dieren in nood.

Uw donatie zorgt ervoor dat we alert kunnen blijven en dieren in kritieke situaties kunnen redden. 

Doe een gift